Policies

 
 

1 integritet

Skyddet av din integritet är av stor betydelse för Kvarnamåla Musikfestivals vänner (nedan kallad Kvarnamåla Music Festival). Observera följande sekretesspolicy.

2 Omfattning

Kvarnamåla Music Festival samlar, bearbetar, lagrar och skyddar data för personer som åtnjuter deras hemsida. Denna sekretesspolicy gäller för den här webbplatsen och alla program och funktioner därav:

3 Rättsliga grunder

De nuvarande dataskyddsprinciperna bygger på den europeiska allmänna databeskrivningsförordningen (DSGVO).

4 Ansvar på Kvarnamåla Music Festival

För alla dataskyddsproblem på Kvarnamåla är musikfestivalen ansvarig.

5 Användning av information

Att besöka Kvarnamåla Music Festival webbplats är i grunden möjlig utan några uppgifter om personuppgifter. Oanvända användningsdata som IP-adress, använd webbläsare, datum, tid etc. utvärderas utan några slutsatser om deras person.

Besökare på vår hemsida kan också aktivera funktionen "spår inte" i webbläsaren, så att endast inloggningen som sådan spåras.

Personuppgifter är strikt registrerade och behandlade i enlighet med gällande lagar och förordningar och i princip endast med ditt uttryckliga samtycke.

6 Ingen överföring av personuppgifter

Din personliga information kommer inte att säljas eller delas med tredje part utanför Kvarnamåla Music Festival.

7 Kontaktalternativ via webbplatsen

Om du kontaktar Kvarnamåla Music Festival via vår hemsida, sparas de personuppgifter du lämnar automatiskt. Sådana frivilligt inlämnade uppgifter lagras i syfte att behandla eller kontakta dig. Det finns ingen offentliggörande av denna personuppgifter till tredje part.

8 Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Kvarnamåla Music Festival behandlar och lagrar personuppgifter för registrerade endast under den tid som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring, eller om det föreskrivs i lagar och bestämmelser som de ansvariga är föremål för.

Om lagringsformen utelämnas eller om laglig lagringsperiod löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

9 Rättslig grund för bearbetning

Ingen data kommer att behandlas utan rättslig grund. Tjäna som sådan

samtycket

fullgörandet av ett kontrakt

juridiska skyldigheter

bevarandet av ett legitimt intresse för Kvarnamåla Music Festival eller en tredje part

10 Registrerade rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad person har rätt att fråga de personer som är ansvariga för en bekräftelse om huruvida personuppgifter om dem behandlas. Om en drabbad person vill använda sig av denna bekräftelse rätt, kan de när som helst kontakta den person som ansvarar för Kvarnamåla Musikfestival. Detta enligt databeskrivningsförordningen.

11 Länk till andra webbplatser

Kvarnamåla Music Festivals hemsida länkar till andra webbplatser för innehållet som det inte är ansvarigt för.

12 Insamling, behandling och användning av personuppgifter

12.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information om faktiska eller personliga omständigheter hos en viss eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress,

12.2 Användning av dina data för reklamändamål

Dina uppgifter kommer inte att användas för detta.

12.3 Nyhetsbrev

Dina uppgifter kommer endast att användas en gång och eventuellt en gång för ett nyhetsbrev, där du kan avbryta prenumerationen när som helst.

12.4 Serviceanvisningar via e-post

Som en potentiell kund på Kvarnamåla musikfestival får du ibland inbjudningar eller rekommendationer från oss via e-post. Du kommer att få dessa rekommendationer oavsett om du har prenumererat på ett nyhetsbrev. Vi vill skicka information om Kvarnamåla Music Festival, som kan intressera dig baserat på din senaste kontakt med Kvarnamåla Music Festival. Vi följer strikt lagkraven. Om du inte längre vill få några rekommendationer eller totalt inga reklammeddelanden från oss kan du göra invändningar mot detta när som helst utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundräntorna. Ett mail till kontaktuppgifterna som nämns under punkt 4 (till exempel e-post, fax, brev) är tillräckligt. Självklart hittar du också en avbeställningslänk i varje e-post.

12.5 Individuell reklam för dig eller tävlingar, marknads- och opinionsundersökning

Kommer aldrig att göras av oss eller dina uppgifter kommer inte att användas.

13 Kakor

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras permanent eller tillfälligt när du besöker denna webbplats. Syftet med cookies är att analysera användningen av denna webbplats för statistisk utvärdering och för kontinuerlig förbättring.

I inställningarna för din webbläsare kan du avaktivera cookies när som helst helt eller delvis. Om cookies är inaktiverade har du kanske inte tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

13.1 Vad är kakor?

Kakor är små filer som lagras på din dataföretag och som lagrar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, till sessionscookies som försvinner när du stänger din webbläsare och tillfälliga / permanenta cookies lagras under en längre tid eller på obestämd tid på hårddisken. Denna lagring hjälper oss att utforma vår hemsida och våra erbjudanden därefter för dig och underlättar dig att använda, till exempel genom specifik input från dig lagras så att du inte behöver ständigt upprepa.

13.2 Vilka kakor använder Kvarnamåla Music Festival?

De flesta av de cookies vi använder tas automatiskt bort från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (slutet av sessionen) (följaktligen session cookies). Dessutom använder vi också cookies som finns kvar på hårddisken. Vid ett annat besök erkänns det automatiskt att du redan var med oss och vilka ingångar och inställningar du föredrar. Dessa tillfälliga eller permanenta cookies (livstid 1 månad till 10 år) lagras på hårddisken och raderas efter den angivna tiden. I synnerhet tjänar dessa cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Till exempel kan dessa filer låta dig se information som är skräddarsydd för dina intressen på sidan. Det enda syftet med dessa cookies är att skräddarsy vårt erbjudande till dina behov och göra surfning med oss så bekväm som möjligt.

13.3 Vilka data lagras i kakorna?

Kakorna som används av Kvarnamåla Music Festival lagrar endast pseudonymdata. När kakan är aktiverad kommer den att tilldelas ett identifikationsnummer och ingen tilldelning av dina personuppgifter till detta identifikationsnummer kommer att göras. Ditt namn, IP-adress eller liknande data som gör att cookien kan associeras med dig kommer inte att införas i cookien. Baserat på kakttekniken får vi endast pseudonyminformation, till exempel om vilka sidor på vår webbplats som besöktes, vilka tjänster, artiklar eller fall som visades etc.

13.7 Hur kan du förhindra att cookies lagras?

I din webbläsare kan du ange att en lagring av cookies endast accepteras om du godkänner. Om du vill bara acceptera Kvarnamåla musikfestival cookies men inte de cookies i våra tjänsteleverantörer och partners, kan du ändra inställningen i din webbläsare "cookies från tredje part blockerar" alternativet. I allmänhet visar Hjälp-menyn i menyraden i din webbläsare hur du avvisar nya cookies och stänger av dem. Detaljerad information om hur du gör inställningarna i webbläsaren du använder, finns på följande länk: https://support.norton.com/sp/de/de/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_de_de. För delade datorer som är inställda att acceptera cookies och flashkakor rekommenderar vi att du loggar ut helt i slutet av varje session.

14 Loggfiler

Varje gång Kvarnamåla Music Festival öppnas skickas användardata via respektive webbläsare och lagras i loggfiler, de så kallade serverns loggfiler. Fall lagrade register innehålla följande uppgifter: datum och tid för åtkomst, namnet på den begärda sidan, IP-adress, refererande URL (URL ursprungs, varifrån du har kommit till webbsidor), mängden data som överförs samt produkt- och Versionsinformation för den använda webbläsaren. Användarens IP-adresser raderas eller anonymiseras efter användarens slut. I en anonym IP-adresser ändras så att detaljerna beträffande personliga eller sakliga omständigheter kan inte längre eller endast vara associerad med en oproportionerligt mycket tid, kostnad och arbete för en identifierad eller identifierbar fysisk person. Vi utvärderar dessa loggfilsposter anonymt för att ytterligare förbättra vårt erbjudande och göra det mer användarvänligt, att hitta och åtgärda fel snabbare och kontrollera serverkapacitet. Det kan till exempel förstås vid vilken tid användningen av webbplatsen för Kvarnamåla Music Festival är särskilt populär och ge tillräcklig datamängd för att säkerställa det snabbaste möjliga köpet. Dessutom kan vi genom att analysera loggfilerna snabbt identifiera och åtgärda eventuella fel på Kvarnamåla Music Festival webbplats.

15 Webbanalys

15.1 Google Analytics

Google Analytics är en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som är lagrade på din dator och tillåter en analys av användningen av vårt erbjudande från Google. Informationen som samlas in av cookien om användningen av våra webbsidor (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Observera att på vår hemsida har Google Analytics utökats med koden "gat._anonymizeIp ();" för att säkerställa den anonymiserade samlingen av IP-adresser (sk IP-Masking). Din IP-adress kommer därför endast att samlas in av Google på vår begäran i förkortad form, vilket garanterar anonymisering och tillåter inte några slutsatser om din identitet. Om IP-anonymisering aktiveras på våra webbplatser, kommer din IP-adress förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av våra webbplatser, för att sammanställa rapporter om vår webbplatsaktiviteter och för att ge oss andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och Internet. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data från Google. En överföring av dessa uppgifter av Google till tredje part sker endast på grund av lagaregler eller i samband med orderbehandlingen. Google kommer inte att matcha data med andra uppgifter som samlats in av Google. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av de data som samlats in om dig av Google och hur databehandlingen och det ovan beskrivna syftet. Du kan förhindra att cookies lagras med en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Vi vill emellertid påpeka att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på vår hemsida i sin helhet. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av denna webbplats (inkl. Din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner på följande länk tillgängliga browser plug-in och installera. För mer information om Google Analytics och integritet, visithttp: //tools.google.com/dlpage/gaoptout? Hl = DE.